Skolup kan användas av lärare och elever i den svenska grundskolan och gymnasiet. Skolup är ett digitalt sökverktyg med fokus på källkritik och insamling av fakta, vilket innebär att verktyget är ämnesoberoende. Skolup kan därmed användas i all undervisning där eleven är i behov av faktainhämtning, tar del av samhällsaktuella ämnen eller har skolarbete där källhänvisningar behövs.