Skolup är ett digitalt verktyg skapat för grundskolan och gymnasiet, som med hjälp av AI och ChatGPT hjälper eleven att söka fram information och också källkritiskt granska den. Verktyget består av fyra delar: ChatGPT, mediasök, uppslagsverk och ordbok.

I Skolup finns en AI-funktion som hjälper eleven med att samla in information, sammanfatta texter och att värdera olika typer av källor, såsom globala nyhetskällor, ChatGPT och Wikipedia. Verktyget består av över 60 000 globala nyhetskällor och 375 000 ord och begrepp på svenska och engelska och verktyget gör det också möjligt att använda ChatGPT under kontrollerade och GDPR-säkra former.

Skolup ger eleven digitala stöd i att öka sin förmåga att ta till sig fakta på ett källkritiskt sätt.