Skolup köps in som singellicenser och kan köpas in till klasser, grupper, skolor och kommuner/koncerner.
Skolup säljs idag via Skolon och om din skola, kommun eller koncern använder Skolon idag, så hittar du Skolup i biblioteket här.
Här kan din Skolonadministratör köpa licenser med ett klick och automatiskt få tillgång till licenserna via Skolon. Licenserna kan sedan delas ut enkelt till precis rätt användare, klass eller skola.