ChatGPT på ett säkert sätt i skolan – Skolup skapar nya möjligheter med källkritik i fokus

ChatGPT på ett säkert sätt i skolan – Skolup skapar nya möjligheter med källkritik i fokus

Skolup är ett digitalt verktyg för grundskolan och gymnasiet med fokus på källkritik och insamling av fakta med hjälp av modern teknik – skapat för att möta nutidens och framtidens informationssamhälle.

Logga in
Kom igång
Kom igång
Kom igång

Vad är Skolup?

Skolup är ett digitalt verktyg skapat för skolan, som med hjälp av AI och ChatGPT hjälper eleven att söka fram information och källkritiskt granska den.

Skolup är framtaget med anledning av det moderna informationssamhälle som vi alla lever i idag, där vi har större tillgång till information än någonsin. Hur vi inhämtar fakta och kunskap har förändrats, samtidigt som informationsbruset är högre och andelen tvivelaktiga källor och kanaler har blivit betydligt fler. Samtidigt ger nya tekniker som AI helt nya möjligheter att ta del av, skapa och bearbeta fakta och information.

Detta ställer högre krav på att eleven lär sig vikten av källkritik och att utveckla förmågor för ett granskande förhållningssätt, vilket gör det viktigt att möta texter från flera olika källor i skolan. Eleven behöver därmed nya moderna verktyg för att samla in, välja och värdera information och fakta. Skolup ger eleven stöd i att öka sin förmåga att ta till sig fakta på ett källkritiskt sätt.

Intresserad av Skolup?

Testa och köp licenser via Skolon

Skolon samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet. Om din skola, kommun eller koncern använder Skolon är det möjligt att både testa och köpa Skolup direkt i Skolons bibliotek.

  • Testa Skolup kostnadsfritt i 14 dagar

  • Köp licenser med ett klick och dela ut till precis rätt användare, klass eller skola

  • Samla och använd Skolup tillsammans med skolans övriga digitala verktyg och läromedel

Gå till Skolup i Skolons bibliotek