Logga in
Jag är intresserad
Användare
FAQ
Funktioner
Skolup – sätter källkritiken i fokus i klassrummet2023-02-16T15:44:08+00:00

Skolup sätter källkritiken i fokus i klassrummet

Skolup sätter källkritiken i fokus i klassrummet

Med stödet och kraften av AI blir eleven en kritisk granskare, som nu på egen hand kan sätta information från olika källor under lupp. Skolup är ett digitalt sökverktyg för grundskolan och gymnasiet med fokus på källkritik och insamling av fakta med hjälp av modern teknik – skapat för att möta nutidens och framtidens informationssamhälle.

Logga in
Kom igång
Kom igång
Kom igång

Vad är Skolup?

Skolup är ett digitalt sökverktyg skapat för skolan, för inhämtande av fakta och som har fokus på källkritik. Skolup är framtaget med anledning av det moderna informationssamhälle som vi alla lever i idag, där vi har större tillgång till information än någonsin. Hur vi inhämtar fakta och kunskap har förändrats, samtidigt som informationsbruset är högre och andelen tvivelaktiga källor och kanaler har blivit betydligt fler. Samtidigt ger nya tekniker som AI helt nya möjligheter att ta del av, skapa och bearbeta fakta och information.

Detta ställer högre krav på att eleven lär sig vikten av källkritik och att utveckla förmågor för ett granskande förhållningssätt, vilket gör det viktigt att möta texter från flera olika källor i skolan. Eleven behöver därmed nya moderna verktyg för att samla in, välja och värdera information och fakta. Skolup ger eleven stöd i att öka sin förmåga att ta till sig fakta på ett källkritiskt sätt.

Skolup består av 4 delar

Skolup innehåller flera funktioner för att kunna bjuda in till djupare dialog kring information, fakta och källor – och gör eleven till en kritisk granskare med hjälp av fyra olika delar.

1. Mediasök

Med funktionen mediasök är det enkelt att söka efter information om ett ämne i över 60 000 globala nyhetskällor. Inbyggd information om källan ger dessutom eleven stöd i hur källan kan värderas.

Mediasöket hjälper eleven att utveckla förmågan att ta till sig information och jämföra olika källor på ett källkritiskt sätt. Alla elever får samma sökresultat oavsett tidigare sökningar och inga annonser eller köpta resultat visas i sökfunktionen.

2. Uppslagsverk

Funktionen uppslagsverk ger snabb och tydlig tillgång till fakta med hjälp av artificiell intelligens. Skolup har ett AI-baserat uppslagsverk som sammanfattar och skapar renhet i långa texter. Med ett tydligt gränssnitt får eleven ett distraktions- och reklamfritt sökresultat. Det är enkelt för eleven att själv välja mellan långa och korta texter, vilket ger tillgång till olika svårighetsgrader och möjlighet till fördjupning av ett ämne.

Informationen hämtas från Wikipedia och flera andra världsledande öppna encyklopedier, vilket ger mycket hög korrekthet och en stor databas av information.

3. Ordbok

Ordboken innehåller allt en traditionell ordbok behöver och finns på både svenska och engelska. Här kan eleven slå upp definitioner av olika ord och begrepp och ordklasser definieras automatiskt med en förklaring.

Informationen till ordboken hämtas från Wiktionary med över 375 000 huvuduppslag.

4. ChatGPT

ChatGPT, årets hetaste AI-snackis, är direktintegrerad i Skolup, vilket innebär att eleven ges möjlighet att själv kunna värdera chatbotens svar jämfört med Wikipedia och populära nyhetskällor i ett och samma verktyg.

Med hjälp av ChatGPT kan eleven också få svar på komplexa frågor och få förklaringar i olika kontexter, precis som hjälp med struktur och förslag på hur en uppgift eller ett problem kan lösas. Sist, och viktigast av allt, så blir det möjligt att använda ChatGPT under kontrollerade och GDPR-säkrade former.

Vanliga frågor om Skolup

Vad är Skolup?2023-02-14T12:25:27+00:00

Skolup är ett digitalt sökverktyg för grundskolan och gymnasiet med fokus på källkritik och insamling av fakta. Skolup består av fyra delar: mediasök, uppslagsverk, ordbok och ChatGPT. Verktyget består av över 60 000 globala nyhetskällor och 375 000 ord och begrepp på svenska och engelska. I Skolup finns även en AI-funktion som hjälper eleven med att samla in information, sammanfatta texter och att värdera olika typer av källor. Skolup ger eleven stöd i att öka sin förmåga att ta till sig fakta på ett källkritiskt sätt.

Vem eller vilka kan använda Skolup?2023-02-14T12:23:44+00:00

Skolup kan användas av lärare och elever i den svenska grundskolan och gymnasiet. Skolup är ett digitalt sökverktyg med fokus på källkritik, vilket innebär att verktyget är ämnesoberoende. Skolup kan därmed användas i all undervisning där eleven är i behov av faktainhämtning, tar del av samhällsaktuella ämnen eller har skolarbete där källhänvisningar behövs.

Hur köper jag licenser för Skolup?2023-02-14T12:23:33+00:00

Skolup köps in som singellicenser och kan köpas in till klasser, grupper, skolor och kommuner/koncerner.
Skolup säljs idag via två olika kanaler – Skolon och Svensk Talteknologi.
Om din skola, kommun eller koncern använder Skolon, så hittar du Skolup i biblioteket här.
Här kan din Skolonadministratör köpa licenser med ett klick och automatiskt få tillgång till licenserna via Skolon. Licenserna kan sedan delas ut enkelt till precis rätt användare, klass eller skola.

Din skola, kommun eller koncern kan även beställa licenser från Svensk Talteknologi.
Det gör du genom att kontakta Svensk Talteknologis support här.
Kontakta gärna teamet på Svensk Talteknologi för frågor eller funderingar, så hjälper de till med att hitta rätt licenstyp för just era behov!

Kan jag testa verktyget innan köp?2023-02-16T15:45:01+00:00

Om din skola, kommun eller koncern använder Skolon, så finns det möjlighet att testa Skolup kostnadsfritt i 14 dagar.

Så här gör du för att testa Skolup i Skolon:

1. Logga in och gå direkt till Skolup i Skolons bibliotek här.

2. Klicka på knappen Testa. Här kan du även välja om du vill lägga till Skolup som test till dig själv, eller om du även vill dela ut det till en eller flera klasser och grupper.

3. Nu finns Skolup som demoversion i Min samling tillsammans med dina övriga digitala skolverktyg och läromedel!

Vilka står bakom Skolup?2023-02-14T12:23:15+00:00

Skolup är utvecklat i Sverige av entreprenörer inom IT och digitalisering i ett samarbete mellan Edtechbolaget Skolon och Inno Labs, i nära samarbete med svenska skolor och ett antal universitet.

Skolon samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg på ett ställe via plattformen Skolon och får dem att fungera tillsammans i klassrummet för lärare och elever. I Skolons bibliotek kan din skola även köpa digitala verktyg med ett par klick, där licenserna blir tillgängliga hos eleverna direkt. Läs gärna mer om Skolon här. Inoo Labs expertområde är att bygga smarta system och tjänster innehållande artificiell intelligens.

Skolup distribueras och säljs via Skolon plattformen och återförsäljaren Svensk Talteknologi.
Svensk Talteknologi har över 25 års erfarenhet av att sälja och distribuera fysiska och digitala verktyg för en likvärdig skola. Läs gärna mer om Svensk Talteknologi här.

Hur kommer jag i kontakt med Skolup?2023-02-14T13:26:27+00:00

Vill du ha hjälp med att använda Skolup eller har du frågor/funderingar kring möjligheterna med Skolup i klassrummet?
Varmt välkommen att vända dig till en av våra återförsäljare, Svensk Talteknologi, kontakt till Svensk Talteknologi hittar du här.

Eller använda formuläret här för att komma i direktkontakt med Skolup teamet.

  Intresserad av Skolup?

  Skolup finns att testa och köpa hos Skolon eller Svensk Talteknologi:

  Testa och köp licenser via Skolon

  Skolon samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet. Om din skola, kommun eller koncern använder Skolon är det möjligt att både testa och köpa Skolup direkt i Skolons bibliotek.

  • Testa Skolup kostnadsfritt i 14 dagar

  • Köp licenser med ett klick och dela ut till precis rätt användare, klass eller skola

  • Samla och använd Skolup tillsammans med skolans övriga digitala verktyg och läromedel

  Gå till Skolup i Skolons bibliotek

  Boka demo och beställ från Svensk Talteknologi

  Svensk Talteknologi har över 25 års erfarenhet av fysiska och digitala verktyg för en likvärdig utbildning. Hos Svensk Talteknologi kan du få support, boka demovisning och beställa licenser av Skolup.

  • Få en personlig demovisning av möjligheterna med Skolup i undervisningen

  • Beställ licenser direkt via Svensk Talteknologi

  Gå till Skolup hos Svensk Talteknologi
  Go to Top